V Třinci byl v r.1990 uspořádán trenérský kurz,

01.05.2008 06:56

jehož se zúčastnili naši bývalí závodníci M.Kantorová, B.Válková, S.Lubová a W. Olszová. Ve stejném roce úspěšně ukončili při fakultě tělesné výchovy ČSTV v Praze kurz trenéra II.třídy naši závodníci Czeslaw Sciskala a Šárka Kiszová, která později účinkovala v americké lední revui Holiday on Ice.Ocenění zlepšující se práce oddílu bylo pověření ČKS uspořádat v Třinci
mistrovství České republiky žactva, které se konalo ve dnech 1.-2.2.1992. Tohoto mistrovství se zúčastnili 3 naši závodníci - Lukáš Rakowski, David Szurman a Martina Sviderová, která si vybojovala postup na mistrovství ČSFR. Kromě intenzivní přípravy na ledové ploše probíhaly každoročně letní soustředění - v Lištné a na Křivé. V roce 1993 jsme připravovali vystoupení pro žáky třineckých škol. Nejvýznamnější událostí v dosavadní historii oddílu bylo rozhodnutí Českého krasobruslařského svazu pověřit organizací 1.společného mistrovství České republiky všech kategorií pro rok 1994 náš oddíl. I přes poměrně krátký čas na přípravu a chybějící zkušenosti s organizací vrcholové sportovní akce dopadlo mistrovství, konané ve dnech 5.-9.1.1994 na výbornou. Největší zásluhu na úspěšné přípravě a průběhu MČR měli Stanislav Kloda - ředitel, Ing.Karel Pierchala - manažér, Ing.Dalibor Sobol - technický ředitel a Stanislav Sciskala - sekretář, je však třeba ocenit práci všech obětavých členů oddílu, kteří
věnovali svůj čas a přispěli k úspěšnému hodnocení této velké akce. Úspěšně skončilo MČR pro náš oddíl i po stránce sportovní. Poprvé v historii oddílu jsme získali titul mistra republiky, a to zásluhou Lukáše Rakowského v kategorii žáků, juniorka Martina Sviderová obsadila 5.místo. Pozvání do Třince přijala 4-násobná olympijská vítězka ve sportovních dvojicích Irina Rodninová, která trénovala dvojici Radku Kovaříkovou a René Novotného. Tento pár získal titul mistrů republiky a o rok později zvítězili na mistrovství světa. Nezklamali ani diváci , kteří měli možnost na vlastní oči shlédnout celou špičku českého krasobruslení. Po úspěších na MČR se naši závodníci začali prosazovat i na mezinárodním poli, postupně se do reprezentace České republiky probojovali 4 závodníci - Martina Sviderová, Lukáš Rakowski, Michal Matloch a Lenka Byrtusová.

Sezónu 1994-1995 jsme zahájili týdenním soustředěním výběrového družstva v Praze v červnu, koncem července se konalo soustředění, tentokrát všech členů oddílu ve 5. středisku v Trojanovicích. Začátkem února 1995 jsme hostili na našem ledu závodníky z Ľodzie a Toruně, kteří přijeli na soustředění před mistrovstvím Polska. Navázali jsme bližší kontakty s vedením obou oddílů, představitelé klubu MKĽ Ľodź nás na oplátku pozvali k sobě. 4.března 1995 se na našem ZS uskutečnilo vystoupení pražské dětské lední revue s programem "Sněhurka a 7 trpaslíků". Na závěr sezóny proběhl přebor oddílu za účasti závodníků z Kopřivnice a Havířova, a zároveň ukončení kurzu školy bruslení, po oficiální části závodů se konal maškarní karneval. Poslední sportovní akcí sezóny byla účast téměř všech závodníků našeho oddílu a některých rodičů na závodech v Ľodzi v Polsku ve dnech 5.-8.4.1995. Za zmínku stojí dlouhodobá společná akce - škola bruslení a akce s pracovním názvem "alergici". Ze zkušeností víme, že aby zůstalo pár závodníků, musí projít výběrovým sítem několikanásobně větší počet dětí. Přípravě náboru jsme proto věnovali maximální pozornost. Přibližně ve stejné době jsme se přihlásili do konkurzu, pořádaného ČKS v rámci Programu "Sport pro všechny". Jednalo se o pokus, určený pro děti alergické, astmatické, s celkovou sníženou imunitou, pro který by měl být pobyt na ledě, v prostředí relativně čistém, s vysokou vlhkostí vzduchu, přínosem. Konkurz jsme vyhráli, navázali jsme proto spolupráci s MUDr. Šmolkou, primářem dětské alergologie v nemocnici na Sosně, který akci podpořil a slíbil pomoc. Obě akce, tj.nábor do školy bruslení i akci "alergici" jsme spojili, společně jsme udělali nábor ve všech mateřských školách i nižších třídách základních škol v Třinci a okolí. Ohlas byl mimořádně velký, celkem se přihlásilo více jak 80 dětí, z toho 38 bylo zařazeno do skupiny alergiků. Celá akce byla velmi úspěšná, většina dětí, které pod vedením zkušených trenérek Hildegardy Shánělové a Ireny Martynkové absolvovaly obě části výcviku, se naučili opravdu hodně. Rovněž závěrečné hodnocení MUDr. Šmolky bylo velmi kladné a lze jen litovat, že v budoucnu se akce již
neopakovala. Během sezóny došlo k posílení trenérského kádru o Mgr. Martina Ošmeru, který již během vojenské služby dojížděl na tréninky a později zůstal u nás natrvalo. Vzestup oddílu, který začal před několika lety a vyvrcholil uspořádáním 1.MČR pokračoval, čehož důkazem bylo i opětovné pověření organizace mistrovství České republiky v kategoriích seniorů a juniorů pro rok 1996 našeho oddílu. Mistrovství proběhlo ve dnech 13.-17.12.1995 a opět skončilo úspěšně, jak po stránce organizační, tak i sportovní. Titul mistra republiky obhájil Lukáš Rakowski v kategorii juniorů, Martina Sviderová ukončila soutěž v kategorii seniorek na 5.místě. Z dalších akcí, které proběhly v sezóně 95-96, jmenujme soustředění v Horní Lomné v květnu, soustředění na ledové ploše společně se závodníky z polské Toruně v srpnu, zájezd na vystoupení profesionální lední revue Holiday on ice do Ostravy v prosinci 1995, přebor oddílu a prověrky školy bruslení na závěr sezóny, večírek k vyhodnocení MČR 96, výlet na Javorový, Ostrý a Kozinec a týdenní soustředění na ledě v Brně v květnu 1996.
Po krátkém odpočinku a odreagování jsme zahájili další sezónu 1996-97, byla po všech stránkách velmi náročná, ale i úspěšná. Nepořádali jsme sice žádnou velkou akci typu mistrovství republiky, ale i běžná činnosti oddílu, udržení v chodu dnes již celkem početného oddílu vyžaduje spoustu drobné práce, kterou často navenek není ani vidět.

Koncem června 1996 se konalo soustředění závodníků ve středisku v Horní Lomné. Po absolvování soustředění se slovenskou reprezentací v Bánské Bystrici odjel Lukáš Rakowski spolu s Martinou Sviderovou a trenérem Stanislavem Sciskalou na tréninkové soustředění do Dánska. Po návratu se konalo další soustředění pro členy reprezentace a závodníky z Projektu talentované mládeže v Praze - z našich členů se jednalo o Lenku Byrtusovou, Michala Matlocha a Ivanu Hudziecovou. Od 28.července pobývala tato čtveřice na letní škole v Ostravě, kde pod vedením Františka Blaťáka a dalších trenérů z ČR, Dánska a Polska pilovali techniku skluzu a skoků.

Od 5.srpna měla začít příprava na domácím ledě a zároveň soustředění, které se
však s ohledem na problémy s vytvořením ledové plochy muselo zrušit. Část závodníků 6. dojížděla na tréninky do Havířova, Ostravy a Karviné, ostatní se věnovali kondiční přípravě. Začátkem srpna se uskutečnilo třídenní soustředění v Lištné společně se závodníky MKT Ĺodž. Náročná příprava se projevila ve výsledcích, kterých dosáhli naší závodníci, jak v pohárových soutěžích, tak i Michal Matloch stříbrnou a Lenka Byrtusová bronzovou medaili, Ivana Hudziecová obsadila na přeboru ČR 13.místo. Na MČR v Ústí nad Labem v seniorské kategorii obsadila Martina Sviderová 10.místo.
Náš nejúspěšnější závodník Lukáš Rakowski si vítězstvím na MČR v Českém poháru a dobrým umístěním na mezinárodních závodech vybojoval účast na Mistrovství světa juniorů v jižní Koreji, kde obsadil 14.místo a na Evropských olympijských dnech mládeže ve Švédsku obsadil 6.místo. Tato umístění jsou obrovským úspěchem, jak jeho samotného, tak i trenéra Stanislava Sciskaly. Další třinečtí reprezentanti startovali i na mezinárodních soutěžích doma i v zahraničí a v silné konkurenci se vždy dokázali prosadit. Díky jejich výsledkům patří náš oddíl k těm nejsilnějším z více než 50 oddílů z celé republiky.