Historie krasobruslařského oddílu v Třinci


     Vznik oddílu krasobruslení se datuje otevřením zimního stadionu v Třinci,kdy díky nesmírné snaze některých bruslících i nebruslících rodičů např. Kaletových,
Pierchalových, Záhorovských, Pilchových, Konečných a dalších se převedly děti z řek, rybníků a kluzišť mezi paneláky na nový zimní stadion a zajistil se tak jejich sportovní růst pod dohledem trenérů. V únoru 1967 se konala ustavující schůze, na níž byl založen oddíl krasobruslení Tělovýchovné jednoty Třineckých železáren. Prvními trenéry byli samotní rodiče, bývalí krasobruslaři Tichopádová, Rádlová, Slivka, kteří měli iniciativu, chuť do práce, chyběli jim však odborné zkušenosti. Bylo jasné, že další rozvoj oddílu není možný bez odborného vedení. Podařilo se získat kvalifikované trenéry paní Škorvankovou ze Žiliny a pana Grima, který dojížděl z Ostravy a od sezóny 1968/69 nastoupil do funkce hlavního trenéra. Navždy zůstane zapsán v kronice oddílu za to, že vychovával první generace třineckých závodníků a trenérů, kterým nezištně předával své nepřeberné teoretické i praktické zkušenosti. Vyvrcholením letní přípravy bylo třítýdenní soustředění členů oddílu v pionýrském táboře v Žiaru, které přispělo ke zlepšení spolupráce s trenérem a k utužení kolektivu. Závodníci se začínají postupně zúčastňovat závodů a získávat III.výkonnostní třídu. V roce 1969 se uskutečnil první otevřený neoficiální závod v Třinci, 4 závodnice se zúčastnily exhibičního vystoupení v Katovicích v Polsku.Velice zajímavou akcí byl karneval na ledě, který se konal na zimním stadionu v roce 1970. V jeho rámci byla ve spolupráci s Domem dětí a mládeže v Třinci sehrána šachová partie na ledě, kdy děti oblečené v dobových kostýmech, představovaly šachové figurky. Tato akce zakončila zimní sezónu. S rozvojem členské základny se rozšířil i trenérský kádr. Trenéři Šturm,
Soporský, Pagáčová kromě závodníků pomáhali vychovávat i vlastní trenéry - H.Shánělovou, B.Šťotku a St.Sciskalu, na kterých ležela podstatná část trenérské
práce. Podmínky pro trénink nebyly v té době příznivé. Na otevřeném stadionu se často pro nepřízeň počasí nedalo trénovat, hokejisté postupovali do vyšších soutěží a byli více preferováni. Přes tyto skutečnosti dosahovali závodníci dobrých výsledků, zúčastňovali se i krajských přeborů. Významnou událostí bylo uspořádání 1.ročníku " Ceny města Třince", který se konal 17.2.1973 za účasti 58 závodníků z 16 oddílů. První vítězkou a držitelkou putovního poháru se stala Šárka Navrátilová z TJ VŽKG Ostrava.